Broos heeft veel ervaring met het bijstaan van mensen en organisaties in crisissituaties. Communicatie is in tijden van nood het allerbelangrijkste middel om schade te beperken en mensen de juiste dingen te laten doen. 

Die ervaring in crisiscommunicatie wilde Broos uitbreiden. Daarom heeft ze zich laten opleiden als CCMP, Certified Crisis Management Professional. De organisatie van crisisteam, voorzitterschap daarvan, de gestructureerde opschaling tijdens crises, uitwijkmogelijkheden, theorie, communicatie, instructie, de ontwikkeling van crisishandboeken: zij weet hoe ze de zaken moet aanpakken. Maar niet alleen praktisch, ook de gedragingen van mensen tijdens crises, de werking van hun brein, de absorptie van boodschappen: al deze kennis kan van levensbelang zijn in tijden van nood.

Broos geeft over dit onderwerp ook lezingen en trainingen en publiceert erover in vakmedia.